กิจกรรมการเรียนการสอน Block Course วิชา ศิลปะ 5 (ศ 33101)

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้จัดการเรียนการสอนแบบ Block Course วิชาศิลปะ 5 (ศ 33101) ให้กับนักเรียนชั้น ม.6 ในวันที่ 4,5 และ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 8.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

ใบขออนุญาตผู้ปกครอง >>

ตารางเรียน >>


หมวดหมู่ ข่าวจากกลุ่มสาระ วันที่ 9 เม.ย. 2558 15:42 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ จำนวนที่ดู 9,391 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 9 เม.ย. 2558 16:05

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล