โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

  ประกาศและระเบียบการรับนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 

-------------------&&&&&----------------

*** ช่องที่ให้กรอกคะแนน O-NET ให้กรอกทุกช่อง ทุกวิชาเป็น 0  ***

เมื่อผลสอบ O-NET ประกาศแล้วให้ Print มาส่ง     ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2562

****  นักเรียนที่สมัครประเภทความสามารถพิเศษ (ม.1) ด้านดนตรี ศิลปะ ด้านกีฬา

ให้มาสมัครภายในวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2562  เท่านั้น  ****


 

 
 

หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 6 มี.ค. 2562 15:18 พนาดร แสนใจ จำนวนที่ดู 11,097 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 18 มี.ค. 2562 10:13

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล