โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

***นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกทุกหลักสูตร  ลงชื่อและรับเอกสารการมอบตัว*** 

ในวันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562   

เวลา 09.00-16.30 น.   ณ หอประชุม อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3

หลักสูตร ส่งเสริมความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (SSP)

          

หลักสูตร ส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท.และ สอวน. (SP2)

          

หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP:English Program)

 

          

 

***ในกรณีที่นักเรียนสอบผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์***  
โรงเรียนจะเรียกนักเรียนบัญชีสำรอง 

โดยประกาศลงเว็บไซต์โรงเรียน ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2562  เวลา  17.00 น.

และให้มารายงานตัว มอบตัว พร้อมชำระเงิน ในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2562 

เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3

(หากไม่มาดำเนินการตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์)


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 12 มี.ค. 2562 20:53 จันทิมา เจี้ยงรักษา จำนวนที่ดู 12,122 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 12 มี.ค. 2562 20:57

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล