โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ประกาศเรียกนักเรียนบัญชีสำรอง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (MEP)

 

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ

(เรียกลำดับที่ 1-15)

 

คำชี้แจง

ให้มารายงานตัว ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

(หากไม่มาดำเนินการตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์)


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 14 มี.ค. 2562 17:10 จันทิมา เจี้ยงรักษา จำนวนที่ดู 1,934 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 14 มี.ค. 2562 17:12

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล