O-net 100 คะแนนเต็ม ยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนน O-NET สูงสุดรายวิชาคณิตศาสตร์


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการที่ได้คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 ได้แก่

 

   
   
   
     
       
       
       
       

                                      

 

 


หมวดหมู่ ข่าวเด่นในโรงเรียน วันที่ 9 เม.ย. 2562 21:36 พนาดร แสนใจ จำนวนที่ดู 5,881 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 21 เม.ย. 2562 20:34

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล