การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้งด้วย Micro:bit และ Tinker Kit

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้งด้วย Micro:bit และ Tinker Kit ตามโครงการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งผ่านพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล (Depa Young Maker Space Development) ของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

  

  

  

  


หมวดหมู่ ข่าวจากกลุ่มสาระ วันที่ 26 ก.ย. 2562 10:29 ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 4,161 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 26 ก.ย. 2562 10:33

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล