โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

***นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกทุกหลักสูตร  รายงานตัวและรับเอกสารการมอบตัว*** 

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563

เวลา 09.00 น.   ณ สนามโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

 

หลักสูตรส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมวิทยาศาสตร์สุขภาพ เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (SSP)

   

หลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี  และสิ่งแวดล้อม  (SMTE)

   

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  (MEP)

   

 

***ในกรณีที่นักเรียนสอบผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์***  
โรงเรียนจะเรียกนักเรียนบัญชีสำรอง 

โดยประกาศลงเว็บไซต์โรงเรียน ในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563  เวลา  17.00 น.

และให้มารายงานตัวพร้อมชำระเงิน ในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 

(หากไม่มาดำเนินการตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์)


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 11 มี.ค. 2563 18:06 จันทิมา เจี้ยงรักษา จำนวนที่ดู 4,254 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล