โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ประกาศเรียกนักเรียนบัญชีสำรอง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

หลักสูตร ส่งเสริมความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (SSP)

(เรียกลำดับที่ 1-7)

 

 

หลักสูตร ส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท.และ สอวน.

(เรียกลำดับที่ 1-2)

 

 

 

หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP:English Program)

(เรียกลำดับที่ 1-3)

 

 

คำชี้แจง

นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อตามบัญชีสำรอง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ให้มารายงานตัวพร้อมชำระเงิน

 ในวันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.30-12.00 น.

ณ ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์

เอกสารที่ต้องนำมามอบตัว

1. สำเนาทะเบียนของนักเรียน 

2. สำเนาทะเบียนของบิดา

3. สำเนาทะเบียนของมารดา

(พร้อมฉบับจริง)

กรณีไม่มีสำเนาทะเบียนบ้านให้นำสูติบัตรมาด้วย

4. รูปถ่ายนักเรียน จำนวน 2 รูป 

5. รูปถ่ายบิดา มารดา คนละ 1 รูป

6. หนังสือรับรอง

7. เงินบำรุงการศึกษาและเงินค่าเรียนปรับพื้นฐาน

(หากไม่มาดำเนินการตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์)

 

 


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 17 มี.ค. 2563 17:20 จันทิมา เจี้ยงรักษา จำนวนที่ดู 5,439 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 17 มี.ค. 2563 20:25

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล