โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ทรงผมของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2563

1. นักเรียนหญิง
     - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  มี 2 แบบ คือ
           1) กรณีไว้ผมสั้น
                 

         2) กรณีไว้ผมยาว
                 
 

    - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  มี 2 แบบ คือ
            1) กรณีไว้ผมสั้น
                

           2) กรณีไว้ผมยาว

                

2. นักเรียนชาย

     - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  มี 2 แบบ คือ
          1) กรณีไว้ผมสั้น
              

        2) กรณีไว้ผมยาว
      
        
 

    - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
              


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 27 มิ.ย. 2563 09:55 ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 14,591 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 27 มิ.ย. 2563 09:57

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล