โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

เชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันนี้ - 25 สิงหาคม 2563 โดยค่าสมัครสอบวิชาละ 150 บาท และสอบในวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

หมายเหตุ ขยายเวลารับสมัคร จากวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เป็นวันที่ 25 สิงหาคม 2563”ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook 
https://www.facebook.com/tedet.or.th/


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 5 ส.ค. 2563 12:02 ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 2,289 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 16 ส.ค. 2563 13:54

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล