โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

​โครงการสอนเสริมวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เลื่อนการเปิดเรียนจาก วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 เป็นวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เนื่องจากคณะครูมีการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปี
และเปิดรับสมัครพร้อมชำระเงินค่าสมัคร ที่ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 3 อาคารสบสมัย ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันเสาร์ที่ 19 
ธันวาคม 2563

 

   ดาวน์โหลดใบสมัคร


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 14 ต.ค. 2563 10:53 ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 2,928 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 24 ธ.ค. 2563 11:17

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล