โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ด้วยโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จัดทำโครงการ SSP Pre-Entrance M.1 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความรู้และเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6

ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยจัดทดสอบความรู้ 5 รายวิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ

สอบวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-14.45 น.

 

 


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 9 ธ.ค. 2563 19:53 จันทิมา เจี้ยงรักษา จำนวนที่ดู 5,411 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 24 ธ.ค. 2563 11:21

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล