โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ปฏิทินการจัดกาารเรียนการสอน​ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค​ COVID-19

 


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 28 ม.ค. 2564 15:57 ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 2,527 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 5 มี.ค. 2564 13:16

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล