โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ประกาศรับสมัครสอบโครงการ SSP​Pre-Entrance M.1 (เพิ่มเติม)​ ระหว่างวันที่ 1-7 กุมภาพันธ์​ 2564 โครงการ SSP Pre-Entrance M.1 มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความรู้และเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยจัดทดสอบความรู้ 5 รายวิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ สอบวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-14.45 น.


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 30 ม.ค. 2564 15:56 ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 3,596 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 15 ก.พ. 2564 10:45

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล