โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ประกาศจากโครงการสอนเสริมวันเสาร์  เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 

หมายเหตุ มีการจัดกลุ่มใหม่ ขอให้นักเรียนดูประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ได้ในวันที่มาเรียน


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 1 ก.พ. 2564 15:48 ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 1,414 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 15 ก.พ. 2564 10:45

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล