โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ประกาศจากโครงการสอนเสริมวันเสาร์ ในวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เรียนตามปกติ


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 11 ก.พ. 2564 11:01 ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 1,140 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 15 ก.พ. 2564 10:43

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล