โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ประกาศคะแนนทดสอบความรู้ SSP Pre-Entrance M.1 ปีการศึกษา 2564 (เรียงตามเลขประจำตัวสอบ)


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 22 ก.พ. 2564 08:58 ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 4,772 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 5 มี.ค. 2564 13:16

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล