โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

โรงเรียนจะดำเนินการนำส่วนลดเงินบำรุงการศึกษาไปลดหย่อนการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ยกเว้นนักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 โรงเรียนจะดำเนินการคืนเงินบำรุงการศึกษาส่วนที่ลดให้กับผู้ปกครองในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 22 ก.พ. 2564 12:23 ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 2,489 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 5 มี.ค. 2564 13:16

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล