โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

นักเรียนที่สอบได้คะแนนรวม ลำดับที่ 1-100 โครงการ SSP Pre-Entrance M.1 ปีการศึกษา 2564 รับรางวัลและเกียรติบัตร ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564  เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3

#หมายเหตุ : นักเรียนหรือผู้ปกครองสามารถแจ้งความจำนงการเข้าร่วมกิจกรรมตามลิงค์นี้ ภายในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564
                   http://gg.gg/ssp_pre64
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 22 ก.พ. 2564 15:42 ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 4,438 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 5 มี.ค. 2564 13:17

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล