โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จะเปิดการทำการเรียนการสอนแบบเต็มรูปแบบ โดยยกเลิกการสลับวันมาเรียน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ยังคงกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 26 ก.พ. 2564 14:14 ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 2,303 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 5 มี.ค. 2564 13:17

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล