โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หลักสูตร ส่งเสริมความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (SSP)

   

หลักสูตร ส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท.และ สอวน.

   

หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP:English Program)

   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี  และสิ่งแวดล้อม  (SMTE)

   

หลักสูตรส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เตรียมวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (SSP) 

   

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  (MEP)

   

***ในกรณีที่นักเรียนสอบผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์***  
โรงเรียนจะเรียกนักเรียนบัญชีสำรอง 
โดยประกาศลงเว็บไซต์โรงเรียน


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 7 เม.ย. 2564 19:15 จันทิมา เจี้ยงรักษา จำนวนที่ดู 17,600 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 28 เม.ย. 2564 17:41

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล