โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

มัครผ่านระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์  www.streesp.ac.th/newstd  ระหว่างวันที่ 24 - 28 เมษายน 2564
 

ประกาศและระเบียบการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศและระเบียบการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 9 เม.ย. 2564 16:38 ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 12,057 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 28 เม.ย. 2564 17:41

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล