โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ แจ้งกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1/2564 และกำหนดการต่าง ๆ ที่นักเรียจะต้องปฏิบัติในช่วงปิดภาคเรียน


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 14 ต.ค. 2564 11:34 ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 1,610 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 17 ต.ค. 2564 12:49

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล