ขอเชิญชวนคุณครูและบุคลากรของโรงเรียนตรวจสุภาพประจำปี 2558

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ขอเชิญชวนคุณครูและบุคลากรของโรงเรียนตรวจสุภาพประจำปี 2558


หมวดหมู่ เรื่องทั่วไป วันที่ 22 มิ.ย. 2558 17:25 ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 2,470 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 20 ก.ค. 2558 07:43

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล