โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

แบบลงทะเบียนนี้สำหรับผู้ปกครองและนักเรียนที่มีความประสงค์จะขอมอบตัวนักเรียน ตามกำหนดการดังนี้

  • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 มอบตัว วันที่ 2 เมษายน 2565 
  • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 มอบตัว วันที 3 เมษายน 2565

แต่ผู้ปกครองไม่สามารถมาดำเนินการได้เนื่องจากติดเชื้อ COVID-19 หรือ มีภาวะเสี่ยงสูง ผู้ปกครองสามารถลงทะเบียนทางแบบฟอร์มนี้ เพื่อให้ทางโรงเรียนประสานกลับ เรื่องการนัดหมายการมอบตัวภายหลัง

  >> แบบลงทะเบียนขอมอบตัวนักเรียน


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 1 เม.ย. 2565 07:57 ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 964 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 12 เม.ย. 2565 08:44

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล