โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

winkรายชื่อนักเรียนสำรอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  (ประเภท ในเขตพื้นที่บริการ)
laughรายชื่อนักเรียนสำรอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  (ประเภท นอกเขตพื้นที่บริการ)

*** ให้นักเรียนที่มีรายชื่อทั้งหมด ดำเนินการดังนี้ ****
1. รายงานตัวและรับเอกสาร  ในวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2565   เวลา 10.30 น.  ณ ห้องสำนักงานวิชาการ  อาคารอเนกประสงค์
2. มอบตัว ในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565  เวลา 09.00 น.  ณ ลานโดมอเนกประสงค์
   หากนักเรียนไม่มาดำเนินการดังกล่าวถือว่า "สละสิทธิ์"


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 2 เม.ย. 2565 17:55 จันทิมา เจี้ยงรักษา จำนวนที่ดู 1,711 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 12 เม.ย. 2565 08:44

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล