โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

เรียกบัญชีสำรองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

****บัญชีที่ผ่านการสอบคัดเลือก****

 โครงสร้างวิทยาศาสตร์ ลำดับที่ 1-5
        โครงสร้างศิลปศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น ลำดับที่ 1-3
        โครงสร้างศิลปศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศส ลำดับที่ 1
         โครงสร้างศิลปศาสตร์ สังคมศึกษา ลำดับที่ 1-2

*** ให้นักเรียนบัญชีสำรอง ดำเนินการดังนี้ ****
1. รายงานตัวและรับเอกสาร  ในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565   เวลา 10.00 น.  ณ ห้องสำนักงานวิชาการ  อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2
2. มอบตัว ในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565  เวลา 13.00 น.  ณ ลานโดมอเนกประสงค์
   หากนักเรียนไม่มาดำเนินการดังกล่าวถือว่า "สละสิทธิ์"


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 3 เม.ย. 2565 17:34 จันทิมา เจี้ยงรักษา จำนวนที่ดู 1,586 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 12 เม.ย. 2565 08:44

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล