ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาะบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน 10 คัน  ในวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2558 >>> รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ


หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 8 ก.ค. 2558 11:02 จันทิมา เจี้ยงรักษา จำนวนที่ดู 1,745 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล