ประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นก่อนเปิดเทอมสำหรับเด็กและเยาวชน อายุ 12 - 17 ปี

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ชวนเด็ก ๆ ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นก่อนเปิดเทอม สำหรับเด็กและเยาวชน อายุ 12 - 17 ปี  
* ฉีดวัคซีนเข็ม 3 ห่างจากเข็ม 2 อย่างน้อย 4 เดือน ฉีดได้ทุกวันที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ใกล้บ้าน


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 12 เม.ย. 2565 08:39 ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 2,167 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 12 เม.ย. 2565 19:10

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล