โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

งดการเรียนการสอน วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เนื่องจากมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COCID-19) เข็มที่ 3


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 17 พ.ค. 2565 12:47 ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 1,209 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 18 พ.ค. 2565 11:46

ผู้บริหารโรงเรียน


นางสาวดวงดารา เนตรวงค์
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล