โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

แจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบธนาคาร  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 - 17 มิถุนายน 2565

                                              

 

 หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 18 พ.ค. 2565 12:01 ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 8,490 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 1 ก.ค. 2565 10:35

ผู้บริหารโรงเรียน


นางสาวดวงดารา เนตรวงค์
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล