โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ประกาศโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เรื่อง กำหนดตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฏาคม 2565


 

>>  ดาวน์โหลดตารางสอบ <<

>>  ดาวน์โหลดตารางสอบ (แก้ไขเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) <<

>>  ดาวน์โหลดตารางสอบ (แก้ไขเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5) <<

>>  ดาวน์โหลดตารางสอบ (แก้ไขเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) <<


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 1 ก.ค. 2565 10:32 ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 5,885 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 26 ก.ค. 2565 10:45

ผู้บริหารโรงเรียน


นางสาวดวงดารา เนตรวงค์
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล