โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 26 คน ได้แก่
1. สาขาชีววิทยา จำนวน 2 คน
2. สาขาเคมี จำนวน 4 คน
3. สาขาฟิสิกส์ จำนวน 7 คน ตัวสำรอง 4 คน
4. สาขาคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 คน ตัวสำรอง 2 คน
5. สาขาคณิตศาสตร์ จำนวน 2 คน

.


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 22 ก.ย. 2565 09:37 ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 1,174 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 26 ต.ค. 2565 22:01

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล