ประกาศเรียกบัญชีสำรอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

***นักเรียนบัญชีสำรอง***

***ลงชื่อรายงานตัวและรับเอกสารการมอบตัว และฟังคำชี้แจง*** 

ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. ณ โดมโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ


ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ   ลำดับที่  1-5

ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ  ลำดับที่  1-2

หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 29 มี.ค. 2566 17:44 ศิริชัย นกโต จำนวนที่ดู 2,416 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 13 เม.ย. 2566 15:54

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล