ประกาศเรียกบัญชีสำรอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

***นักเรียนบัญชีสำรอง***

***ลงชื่อรายงานตัวและรับเอกสารการมอบตัว และฟังคำชี้แจง*** 

ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ณ โดมโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

โครงสร้างวิทยาศาสตร์  ลำดับที่ 1-5

โครงสร้างเตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศ ลำดับที่ 1-4

โครงสร้างศิลปศาสตร์ (ภาษาญี่ปุ่น)  ลำดับที่ 1

โครงสร้างศิลปศาสตร์ (สังคมศึกษา)  ลำดับที่ 1


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 30 มี.ค. 2566 18:49 ศิริชัย นกโต จำนวนที่ดู 1,933 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 13 เม.ย. 2566 15:55

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล