ประกาศสำรอง เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

***นักเรียนบัญชีสำรองเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4***

 คลิกตรวจสอบรายชื่อนักเรียนสำรองโครงสร้างวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม

 

***มอบตัวและชำระเงินบำรุงการศึกษา และฟังคำชี้แจง*** 

ในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. 

ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

 

เอกสารที่ต้องเตรียมมา

1. สำเนาทะเบียนของนักเรียน  2. สำเนาทะเบียนของบิดา

3. สำเนาทะเบียนของมารดา 4. ปพ.1 ฉบับสมบูรณ์

(พร้อมฉบับจริงทุกฉบับ)

กรณีไม่มีสำเนาทะเบียนบ้านให้นำสูติบัตรมาด้วย

4. รูปถ่ายนักเรียน จำนวน 2 รูป  5. รูปถ่ายบิดา มารดา คนละ 1 รูป

6. ชำระเงินบำรุงการศึกษา 7.ชำระเงินค่าเรียนปรับพื้นฐาน


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 2 เม.ย. 2566 16:52 ศิริชัย นกโต จำนวนที่ดู 3,907 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 13 เม.ย. 2566 15:55

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล