ประกาศการเรียนปรับพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

  การเรียนปรับพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566
 


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 15 เม.ย. 2566 07:04 ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 10,310 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 28 เม.ย. 2566 10:43

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล