รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (จ้างเหมาบริการ)

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

               >> ดาวน์โหลดประกาศ <<

รับสมัครครูจ้างเหมา 7 อัตราดังนี้

1. คอมพิวเตอร์ 2 อัตรา

2. ภาษาอังกฤษ 2 อัตรา

3. ภาษาไทย 1 อัตรา

4. คณิตศาสตร์ 1 อัตรา

5. พลศึกษา 1 อัตรา


หมวดหมู่ ประกาศรับสมัครงาน วันที่ 3 พ.ค. 2566 15:46 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ จำนวนที่ดู 1,268 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล