ชื่นชมยินดี รางวัลเกียรติคุณประกาศ การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 22

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล "เกียรติคุณประกาศ"
การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 22
 
 
นายศุภกฤต แซ่หลิน 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
 
ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ
สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร

หมวดหมู่ ข่าวเด่นในโรงเรียน วันที่ 18 พ.ค. 2566 09:22 ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 449 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 2 มิ.ย. 2566 10:19

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล