การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

แจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบธนาคาร  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 - 4 มิถุนายน 2566

                                                            
 

                           
 


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 18 พ.ค. 2566 18:29 ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 5,536 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 7 มิ.ย. 2566 15:53

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล