ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ประกาศโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของแต่ละมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา 2566
 

     
 

  >> ดาวน์โหลดประกาศ <<


หมวดหมู่ เรื่องทั่วไป วันที่ 6 มิ.ย. 2566 09:29 ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 2,512 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 12 มิ.ย. 2566 10:24

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล