โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ประกาศโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (3.21.15.03) สำหรับงานประมวลผล จำนวน 95 เครื่อง โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding)


หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 11 ก.ย. 2558 11:28 จันทิมา เจี้ยงรักษา จำนวนที่ดู 1,193 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล