โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

 

อักษรย่อ

ส.ส.ป.

คำขวัญ       ถิ่นนี้สร้าง .... กุลสตรีศรีสมุทร  สุภาพบุรุษศรีนนทรี
ปรัชญา           เสียสละ  รู้หน้าที่  มีวินัย  ใช้ปัญญา
พุทธภาษิต     
 
ปญฺญา นรานํ รตนํ “ปัญญาเป็นแก้วของนรชน”       
 
สีประจำโรงเรียน

 

เขียวน้ำทะเล  ขาว
เขียวน้ำทะเล  หมายถึง   ให้รักษาความดีดุจเกลือรักษาความเค็ม
ขาว             หมายถึง   ความบริสุทธิ์(ใจ)

 

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล