โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

 
 


นางสาวกัญญ์ณพัชญ์ สุขพงษ์ศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

 

 

นายอรรถพล  สุริยวาลย์
ครู คศ.1
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ


 


นางสาวนาตยา  สารีโท
ครู คศ.1

 รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางสุปราณี  จินตวร
ครู คศ.3
 


นางสาวรังสิมา  กลิ่นเสียงดี
ครู คศ.3
 


นางสาวกำไล  ศรีสวัสดิ์
ครู คศ.2

 


นางสาวจันทิมา  เจี้ยงรักษา
ครู คศ.1


นายธนภูมิ  พุ่มจันทร์
ครู คศ.2


นางณิชกุล ศิริมงคลกาล
ครู คศ.2


นางสาวพิมพ์ฑักษอร  แสงทองไชย
ครู คศ.1
 

นายชัยณรงค์  พรหมมาวัน
ครู คศ.1

 

นายวรานนท์  พวงภู่
ครู คศ.1
 


นางสาวสรัญยา  บุญมาก
ครู คศ.1


นางสาวอัจฉรา  เตชะนันท์
ครู คศ.1

นายรัชชานนท์  ช่วงทอง
ครูผู้ช่วย


นายสนธยา  ขวัญกิจสมบัติ
ครูผู้ช่วย

 


นางสาวสุนิสา  ศรีสิทธิ์
ครูผู้ช่วย


นางสาวเจนจิรา  ทุยบือสิม
ครูผู้ช่วย

 


 


 
 

 

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล