โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

 
 


นายธนภูมิ  พุ่มจันทร์
ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

 

 


นางสาวกัญญ์ณพัชญ์ สุขพงษ์ศรี
ครู คศ.1
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ


 


นางสาวปิยวรรณ จันทร์ลอย
ครู คศ.2
 รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นายสาสิทธิ์  ภู่มณี
ครู คศ.3
 

 

นางสาวพัลลภา  รื่นเริง
ครู คศ.3
 


นางชื่นจิต  ชุณหกรณ์

ครู คศ.3


นางสุปราณี  จินตวร

ครู คศ.3


นางพรรัตน์  หวังวงศ์เจริญ

ครู คศ.3


นางสาวรังสิมา  กลิ่นเสียงดี
ครู คศ.3


นางสาวจันทิมา  เจี้ยงรักษา
ครู คศ.1


นางสาวอัจฉรา  เตชะนันท์
ครู คศ.1

นางสาวนาตยา  สารีโท
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิมพ์ฑักษอร  แสงทองไชย
ครูผู้ช่วย

นายชัยณรงค์  พรหมมาวัน
ครูผู้ช่วย

นายวรานนท์  พวงภู่
ครูผู้ช่วย

นายรัชชานนท์  ช่วงทอง
ครูผู้ช่วยนายอรรถพล  สุริยวาลย์
ครูผู้ช่วย
 


นายธิวา  พงษ์ฉิม
ครูพิเศษ

 


 


 
 

 

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล